Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia ukraiński

tłumaczenia język ukraiński Wrocław

 

Język ukraiński należy do rodziny języków wschodniosłowiańskich.

Jest językiem urzędowym na Ukrainie, ale wśród 47 milionów ludzi, którzy nim władają są także Ukraińcy zamieszkujący Rosję, Stany Zjednoczone, Kanadę, Polskę, Białoruś i Mołdawię.

Język ukraiński obejmuje 3 grupy dialektów – grupę północną, południowo – wschodnią oraz południowo – zachodnią, a każda z nich składa się z kilku gwar.

Jedna z tych gwar – gwara rusińska/ łemkowska uznawana jest jako odrębny język, którym posługują się  Łemkowie.

Pierwsze ślady języka ukraińskiego to XII wiek i teksty rusko-cerkiewno-słowiańskie.

Względy historyczne i geograficzne spowodowały, że język ukraiński jest podobny do języka rosyjskiego i białoruskiego, a alfabet ukraiński zapisywany jest cyrylicą.

Język ukraiński ma też wiele zbliżonych wyrazów do języka polskiego, bo do początków XX wieku spora część Polaków zajmowała ziemie prawobrzeżnej Ukrainy, a w czasach II Rzeczpospolitej ukraińskie ziemie należały do Polski.

Tłumaczenia w zakresie języka ukraińskiego są realizowane przez tłumaczy języka ogólnego oraz tłumaczy specjalizujących się w terminologii prawnej, technicznej, ekonomicznej.

Poza tłumaczeniem zwykłym można zlecić także tłumaczenie przysięgłe wykonywane przez upoważnionego do tego tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego, który uwierzytelnia tekst  pieczątką i podpisem.

Chcąc przetłumaczyć dokumenty z języka ukraińskiego na polski lub z polskiego na ukraiński należy skorzystać z usług biura tłumaczeń, które w ofercie posiada tłumaczenia w zakresie języka ukraińskiego.

W zakresie języka ukraińskiego wykonuje się:

  • tłumaczenia aktów notarialnych,
  • tłumaczenia aktów ślubu,
  • tłumaczenia aktów urodzenia,
  • tłumaczenia dyplomów i certyfikatów,
  • tłumaczenia zaświadczeń,
  • tłumaczenia umów.