Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia niemiecki

tłumaczenia język niemiecki Wrocław

 

Niemiecki  należy do grupy języków zachodniogermańskich i oparty jest na Biblii Martina Lutra. W skład tej grupy językowej wchodzą: alemański, bawarski, górnofrankijski, środkowofrankijski, wschodniośrodkowogórnoniemiecki i dolnoniemiecki. Pomiędzy wymienionymi językami znajdują się bardzo duże różnice zarówno gramatyczne jak i fonetyczne.

Alfabet niemiecki jest oparty na łacinie. Oprócz klasycznych liter znajdują się nim również charakterystyczne dla niemieckiego: ä, ö i ü - umlaut oraz ß. Cechą charakterystyczną języka niemieckiego jest pisanie rzeczownika wielką literą, a także akcentowanie na pierwszą sylabę. Odwrotnie sytuacja wygląda przy wyrazach złożonych z dwóch wyrazów, wtedy wyróżnia się dwa akcenty - główny na pierwszą sylabę pierwszego wyrazu, a drugi na drugą drugiego wyrazu.

Co ciekawe ok. 8% wszystkich stron internetowych stworzone jest w języku niemieckim, a co 10 książka wydawana na świecie napisana jest właśnie w języku niemieckim.

Dla ok. 100 milionów osób język niemiecki jest językiem ojczystym. Szacuje się, że łącznie na świecie tym językiem posługuje się ponad 120 milionów ludzi. W Europie jest drugim (po rosyjskim) najczęściej używanym językiem, a po angielskim najbardziej rozpowszechnionym i popularnym językiem w Europie. To także jeden z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Do najbardziej znanych niemieckojęzycznych krajów należą Niemcy, Austria oraz Szwajcaria. Jako język urzędowy funkcjonuje również w Księstwie Liechtenstein, Belgii, Luksemburgu, północnych Włoszech, Danii oraz w Watykanie (Gwardia Szwajcarska).

Tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski wykonują tłumacze przysięgli, dwujęzyczni oraz native speakerzy specjalizujący się w różnych odmianach języka niemieckiego.

Silne stosunki gospodarcze między Polską, a Niemcami powodują, że tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego stanowią istotną część zleceń biur tłumaczeń.

Najczęściej zlecenia tłumaczeń z języka niemieckiego lub na język niemiecki obejmują:

  • tłumaczenia techniczne,
  • tłumaczenia ekonomiczne,
  • tłumaczenia prawne,
  • tłumaczenia logistyczne,
  • tłumaczenia medyczne.