Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia grecki

tłumaczenia język grecki Wrocław

 

Język grecki należy do grupy helleńskiej jezyków indoeuropejskich. Jest jednym z najstarszych europejskich języków, liczącym 4 tysiące lat.

Posługiwali się nim mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego, od 3 w. p.n.e. 

Nowogrecki - obecna wersja, która powstała na gruncie języka ludowego, stanowi język urzędowy Grecji i Cypru. Jest on również używany w kilku włoskich wioskach regionu Kalabrii oraz przez Greków na emigracji – łącznie na co dzień używa go ponad 15 milionów ludzi. Greka miała  istotny wpływ na rozwój łaciny, głównie w zakresie filozofii, nauki oraz sztuki.

Jezyk nowogrecki składa się z kilku dialetków, w tym m.in. z języka kapadockiego, pontyjskiego, cakońskiego i griko.

Do zapisu stosuje się alfabet grecki, składający się z 24 znaków, który przetrwał w prawie niezmienonej formie od starożytności. Obecnie używa się go w nauce, zapisując np. wzory matematyczne,  czy symbole fizyczne.  Nie jest on używany w innych krajach dlatego obcokrajowcy do zapisywania i wymawiania greckiego używają transkrypcji i transliteracji greckiego alfabetu.

Warto zwrócić uwagę na różnice między starożytną greką, a nowogreckim.
Greka, której niektórzy z nas uczyli się w szkole, w odróżnieniu do nowogreckiego, charakteryzuje się bogatą fleksją i rozbudowanym systemem czasowym.

We współczesnym języku greckim znajdziemy słowa pochodzenia tureckiego, a także zapożyczenia z francuskiego, angielskiego i niemieckiego. A są też takie, których używa się od tysiącleci.

Tłumaczenia z języka greckiego na język polski i z polskiego na język grecki są wykonywane przez tłumaczy języka greckiego.

W ramach tłumaczenia pisemnego realizowane są zlecenia:

  • tłumaczeń ogólnych,
  • tłumaczeń specjalistycznych,
  • tłumaczeń ulotek, katalogów, broszur,
  • tłumaczeń serwisów internetowych.
     

Tłumaczenie przysięgłe w zakresie języka greckiego jest wymagane w przypadku takich dokumentów jak: akty notarialne, umowy, uprawnienia, zaświadczenia.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego tłumacz przysięgły języka greckiego dla uwierzytelnienia tłumaczonego tekstu uzupełnia go pieczątką i podpisem.