Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia arabski

tłumaczenia język arabski Wrocław

 

Język arabski to język z grupy semickiej podgrupy języków południowo – zachodnich.

Posługuje się nim na całym świecie ponad 280 milionów ludzi, w 26 państwa jest używany jako język urzędowy.

Powstanie języka arabskiego to VII wiek n.e. czyli narodziny islamu i państwa muzułmańskiego.

W języku arabskim, w jego klasycznej formie, spisano Koran, jest więc znany przez miliony Muzułmanów na całym świecie.

Klasyczny arabski przekształcił się w XIX wieku we współczesną odmianę języka arabskiego.  
W krajach arabskich poza językiem literackim używa się również licznych dialektów, ale tylko w mowie. Większość Arabów nie posługuje się poprawnie językiem literackim mimo, że go rozumie.

Język arabski zapisywany jest od prawej do lewej strony pismem typu abdżad.

Ze względu na rozwój gospodarczy krajów arabskich język ten staje się coraz bardziej popularny wśród Europejczyków.

Tłumaczenia z języka arabskiego na język polski oraz z polskiego na język arabski obejmują różnorodne dziedziny – prawo, technologię, bankowość, medycynę.

Poza tłumaczeniem zwykłym wykonywane są tłumaczenia przysięgłe, które opatrzone są podpisem i pieczątką upoważnionego tłumacza przysięgłego języka arabskiego.

W zakresie języka arabskiego realizuje się najczęściej:

  • tłumaczenia aktów ślubu,
  • tłumaczenia aktów urodzenia,
  • tłumaczenia dyplomów uczelni,
  • tłumaczenia różnorodnych zaświadczeń,
  • tłumaczenia kontraktów i umów.