Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia czeski

tłumaczenia język czeski Wrocław

 

Język czeski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, wywodzących się z rodziny indoeuropejskiej. Najbardziej zbliżonym do czeskiego językiem język słowacki, a w dlaszej  kolejność również polski.

Dzieli się na język czeski pisany - spisovná čeština oraz język potoczny - obecná čeština.

Język czeski jest językiem ojczystym dla ponad 11 milionów ludzi, głównie Czechów. Poza granicami Republiki Czeskiej posługują się nim Czesi mieszkający w Europie i na innych kontynentach.

Język  czeski charakteryzuje się dość skomplikowaną koniugacją i deklinacją, wymowa jest bardzo dynamiczna z akcentem na pierwszą sylabę, długimi samogłoskami i specyficzną głoską ř.

Alfabet języka czeskiego obejmuje 42 znaki pochodzące z alfabetu łacińskiego i husyckiego, stosowane są w nim znaki diakrytyczne w postaci kreseczek, kółek i daszków.

W Czechach oprócz języka ogólnoczeskiego wyróżniamy najbardziej wyodrębnioną gwarę praską, a także  grupy dialektów - dialekt środkowomorawski (hanacki), wschodniomorawski (morawskosłowacki) oraz śląski. Jest czeski miał duże znaczenie dla rozwoju polskiej ortografii i słownictwa, będąc w okresie średniowiecza głównym źródłem zapożyczeń.

Współczesny język literacki - spisovná čeština,   został ukształtowany dopiero w XIX wieku. Trzeba jednak dodać, że literatura czeska była pisana nie tylko po czesku, ale także w poprzedzającym go języku staro-cerkiewno-słowiańskim, po łacinie, jak również w języku niemieckim, czego przykładem jest chociażby słynny „Proces” Franza Kafki.

Współcześnie język czeski mocno kojarzony jest z kreskówkami, na czele ze słynnym Krecikiem, a inspiracją do nauki języka czeskiego jest literatura takich wybitnych pisarzy jak Oto Pavel, czy Jaroslav Hašek oraz dobro narodowe -  pyszne czeskie piwo.

Tłumaczenia pisemne, w tym również tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski wykonują tłumacze przysięgli, tłumacze dwujęzyczni oraz native speakerzy z Czech.

Tłumaczenie w zakresie języka czeskiego realizowane są dla różnych specjalizacji i są to głównie:

  • tłumaczenia techniczne,
  • tłumaczenia prawne,
  • tłumaczenia marketingowe,
  • tłumaczenia medyczne.