Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia słowacki

tłumaczenia język słowacki Wrocław

 

Język słowacki wywodzi się z grupy języków zachodniosłowiańskich.  Włada nim ponad 6 mln ludzi – nie tylko na terenie Słowacji, ale także w Wojwodinie, która należy do Serbii. Używają go także Słowacy zamieszkujący Polskę, Rumunię, Węgry.  

Ze względów historycznych język słowacki jest zbliżony do czeskiego, w dość dużym stopniu także do polskiego.  Gramatyka języka słowackiego przypomina polską – jest równie złożona, występują w niej podobne reguły gramatyczne.

Najstarsze dzieło słowackiego piśmiennictwa – Księga Żylińska została spisana tzw. słowacyzowaną czeszczyzną, czyli językiem czeskim wzbogaconym słowacką gramatyką i elementami leksykalnymi.

Ostatecznie jednak język literacki Słowaków powstał jako osobny standard bazując na słowackich gwarach.

Pokrewieństwo języka słowackiego z językiem czeskim jest oczywiście związane z funkcjonowaniem przez 70 lat państwa Czechosłowackiego. Powszchna jest dwujęzyczność wśród Czechów i Słowaków, choć w pokoleniu wychowanym po podziale Czechosłowacji, ta tendencja stale maleje.

W języku słowackim wyróżniamy 3 główne grupy dialektów – wschodniosłowacki, środkowosłowacki oraz zachodniosłowacki.

Język słowacki charakteryzuje się akcentem padającym na pierwszą sylabę.

Tłumaczenia z języka słowackiego na język polski i z polskiego na język słowacki najczęściej dotyczą zagadnień prawnych, ekonomiacznych i technicznych.

Oprócz tłumaczenia zwykłego biura tłumaczeń wykonują zlecenia tłumaczeń przysięgłych.

Tłumaczeniom przysięgłym, opatrzonym podpisem i pieczątką upoważnionego tłumacza przysięgłego języka słowackiego podlegają:

  • tłumaczenia aktów urodzenia,
  • tłumaczenia aktów ślubu,
  • tłumaczenia kontraktów i umów,
  • tłumaczenia zaświadczeń,
  • tłumaczenia dyplomów uczelni.