Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenie dokumentów samochodowych

Zakup sprowadzonego z zagranicy samochodu wymaga przedłożenia do rejestracji przetłumaczonych dokumentów samochodowych, takich jak dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży samochodu, dokumenty dotyczące homologacji.

Tłumaczenie dokumentów samochodowych rozliczane jest według stron tłumaczeniowych. Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zgdnie z przepisami prawa zawiera 1125 znaków ze spacjami w języku docelowym. Przed wykonaniem tłumaczenia szacowana jest wstępna ilość znaków i stron. Ostateczna ilość stron zostaje podliczona po wykonaniu tłumaczenia, na podstawie czego dokonuje się ostatecznej opłaty. W przypadku niektórych języków istnieje stawka ryczałtowa za tłumaczenie dokumentów samochodowych - informacja na życzenie.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumaczeniu podlega wszystko, co znajduje się na stronie do przetłumaczenia. Na życzenia klienta tłumacz może pominąć informacje nieistotne dla wartiości dokumentu np. dane teleadresowe i opatrzyć to stosownym opisem (np. "na życzenie klienta pominięte zostały...").

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez przystawienie urzędowej okrągłej pieczęci oraz informacji o numerze dokumentu w repertorium tłumacza.

 

Dokumenty,  które tłumaczą tłumacze przysięgli:

  • świadectwa,dyplomy, dokumenty urzędowe
  • dokumenty samochodowe,
  • wpisy do rejestrów, statuty,
  • akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, 
  • pełnomocnictwa, umowy
  • zaświadczenia lekarskie, dokumentację medyczną i inne.

 

tłumaczenie dokumentów samochodu Wrocław
tłumaczenie przysięgłe Wrocław
tłumacz przysięgły Wrocław
tłumaczenia Wrocław
tłumaczenia przysięgłe Wrocław