Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia ustne przysięgle

Tłumaczenia ustne przysięgłe mają miejsce podczas uroczystości zaślubin, chrztów, podczas spisania aktów notarialnych i umów, składania zeznań, gdy uczestnik spotkania lub osoba składająca oświadczenie lub podpis jest obcokrajowcem.

W takiej sytuacji wymagana jest obecność tłumacza przysiegłego, który na bieżąco tłumaczy wszystkie wypowiedzi i podpisywane dokumenty, które opatrywane są pieczęcią tłumacza.

Jeśli są sporządzane protokoły ze spotkania/uroczystości zawierana jest w nich informacja, że odbyły się w obecności tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie ustne przysiegłe rozliczane jest według czasu pracy tłumacza, czyli od rozpoczęcia do zakończenia spotkania/uroczystości.

 

Tłumaczenie ustne przysięgłe wymagane jest podczas:

  • składania dokumentów w USC
  • ceremonii ślubu, chrztu
  • składania zeznań w sądzie, prokuraturze czy na policji
  • spisania umów i aktów notarialnych
  • spotkania w urzędach ds. imigrantów, obywatelstwa itp.
  • egzaminu na prawo jazdy
tłumacz przysięgły Wrocław
tłumacz na ślub Wrocław
tłumaczenia przysięgłe ustne Wrocław
tłumaczenia ustne Wrocław
tłumaczenie przysięgłe Wrocław