Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia przysięgłe świadectw

Tłumaczenie świadectw szkolnych, świadectw kwalifikacji, dyplomów i innych podobnych dokumentów wymaga tłumaczeń przysięgłych wykonanych przez tłumaczy przysięgłych posiadających uprawnienia nadawane przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są według stron tłumaczeniowych. Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zgdnie z przepisami prawa zawiera 1125 znaków ze spacjami w języku docelowym. Przed wykonaniem tłumaczenia szacowana jest wstępna ilość znaków i stron. Ostateczna ilość stron zostaje podliczona po wykonaniu tłumaczenia, na podstawie czego dokonuje się ostatecznej opłaty.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych świadectw tłumaczeniu podlega wszystko, co znajduje się na dokumencie tj. opisy pieczęci, podpisów, loga, godła itp.

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez przystawienie urzędowej okrągłej pieczęci oraz informacji o numerze dokumentu w repertorium tłumacza.

 

Dokumenty do tłumaczenia przysiegłego to m.in.:

  • świadectwa szkolne
  • dyplomy ukończenia studiów
  • świadectwa kwalifikacji zawodowych
  • zaświadczenia o ukończaniu kursów
  • suplementy do dyplomów
tłumaczenie dyplomu Wrocław
tłumaczenie przysięgłe Wrocław
tłumacze przysięgli Wrocław
tłumacz przysięgły Wrocław
tłumaczenia Wrocław