Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia aktów ślubów, urodzenia, zgonu

Tłumaczenia aktów ślubów, urodzenia, zgonu są często zlecane przez osoby prywatne.Wiele instutycji i urzędów przy rejestracji danego zdarzenia, np. wypłaty świadczeń, przyznania obywatelstwa itp.  wymaga przedłożenia tłumaczenia przysięgłego aktów wydanych przez np. urzędy stanu cywilnego w Polsce oraz inne instytucje zagraniczne.

Do takich dokuemntów należą akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu oraz dokumenty potwierdzające stan wolny.

Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są według stron tłumaczeniowych. Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zgdnie z przepisami prawa zawiera 1125 znaków ze spacjami w języku docelowym. Przed wykonaniem tłumaczenia szacowana jest wstępna ilość znaków i stron. Ostateczna ilość stron zostaje podliczona po wykonaniu tłumaczenia, na podstawie czego dokonuje się ostatecznej opłaty.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumaczeniu podlega wszystko, co znajduje się na dokumencie tj. opisy pieczęci, podpisów, loga, godła itp.

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez przystawienie urzędowej okrągłej pieczęci oraz informacji o numerze dokumentu w repertorium tłumacza.

Dokumenty do tłumaczenia przysiegłego to m.in.:

  • akty ślubu
  • akty zgonu
  • akty urodzenia
tłumaczenie aktu ślubu Wrocław
tłumaczenie przysięgłe Wrocław
tłumacz przysięgły Wrocław
tłumaczenie aktu urodzenia Wrocław
tłumaczenia przysięgłe Wrocław