Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumaczenia przysięgłe – czym właściwie są?

tłumaczenia przysięgłe Wrocław

 

Tłumacz przysięgły – na czym polega jego praca?

Czy chodzi o to, że tłumacz przysięga, że dobrze przetłumaczył?  Kiedy musimy zlecić tłumaczenie przysięgłe? Czy każdy tłumacz może je wykonać?

Tłumaczenie przysięgłe do najdokładniejsze tłumaczenie danego tekstu, zgodne z zachowaniem formalnoprawnych zasad, obejmujące precyzyjne, specjalistyczne słownictwo i pojęcia. To, co odróżnia tłumaczenie przysięgłe od zwykłego, to przede wszystkim uwierzytelnienie tłumaczonego tekstu pieczątką i podpisem tłumacza posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Tłumaczenie przysięgłe zleca się w Biurze Tłumaczeń lub bezpośrednio u tłumacza.  Przetłumaczony tekst zostaje sporządzony w formie wydruku i przekazany klientowi osobiście lub przez kuriera, ale może być też wysłany w formie skanu pocztą elektroniczną.

Tłumaczenia przysięgłe są obligatoryjne w przypadku wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych, odpisów obcojęzycznych dokumentów, dokumentów procesowych, wyroków sądowych, testamentów, akt i umów notarialnych, pełnomocnictw,  świadectw i dyplomów. W razie konieczności przetłumaczenia dokumentacji finansowej, bankowej np. faktur, dokumentacji medycznej, zaświadczeń z izby lekarskiej, aptekarskiej, weterynaryjnej, również wymagane są tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia przysięgłego będzie wymagać również sprowadzenie samochodu z zagranicy - przy rejestrowaniu pojazdu jesteśmy zobowiązani do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego dokumentów samochodowych m. in. dowodu rejestracyjnego.

                                                                            

Ze względu na zaawansowane słownictwo pojawiające się w niektórych dokumentach, tłumacze przysięgli obierają sobie konkretne specjalizacje tak, by oprócz biegłości w danym języku posiąść wiedzę merytoryczną w wybranej dziedzinie - np. w finansach, prawie, czy medycynie.

Jest to szczególnie istotne podczas tłumaczenia przysięgłego ustnego, kiedy to tłumacz na bieżąco tłumaczy z jednego języka na drugi. Biorąc udział w międzynarodowych konferencjach np. bankowych, czy energetycznych, tłumacz przysięgły musi posiadać wiedzę merytoryczną, by móc swobodnie poruszać się w danej tematyce. Jego zadaniem podczas takiego spotkania nie jest tłumaczenie słowo w słowo, ale płynne przekazanie sensu wypowiedzi. Bardzo rzadko ma przecież możliwość wglądu do tekstu i  przygotowania się wcześniej do tłumaczenia.

Praca tłumacza przysięgłego nie jest więc wcale taka prosta – wymaga płynności językowej, ogromnej wiedzy i odpowiednich predyspozycji. Nie jest też łatwo zostać tłumaczem przysięgłym – nie każdy filolog z miejsca może realizować tłumaczenia przysięgłe. Wymagane jest zdanie państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O Zawodzie Tłumacza Przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). 

 

Cennik tłumaczeń

Zleć tłumaczenie