Biuro tłumaczeń Wrocław

Tłumaczenia Wrocław - Biuro Tłumaczeń LEKTOR

 ZLEĆ TŁUMACZENIE

Tłumacz przysięgły – kto to taki?

 

Tłumacz tłumaczowi nierówny. Żeby zostać tłumaczem przysięgłym nie wystarczy skończyć studiów filologicznych. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełnić szereg wymogów, a najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Składa się on z dwóch części – pierwsza obejmuje tłumaczenie pisemne z polskiego na język obcy i odwrotnie, druga część sprawdza umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego. Egzamin przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna pod zwierzchnictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.                                                                                                    

Tłumacz przysięgły musi nie tylko doskonale znać języki w zakresie których tłumaczy, ale także musi specjalizować się w wybranej dziedzinie. Najczęściej jest to prawo, finanse, medycyna. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku tłumaczenia przysięgłego ustnego, kiedy to musi automatycznie tłumaczyć wypowiedzi z jednego języka na drugi. W takiej sytuacji jego zadaniem nie jest dokładne tłumaczenie każdego słowa, ale jak najlepsze oddanie sensu wypowiedzi i właśnie bez wiedzy merytorycznej z danego tematu nie byłoby to możliwe.

W zakresie tłumaczeń przysięgłych przekłada się wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, sądowe, uwierzytelnia się dokumenty obcojęzyczne. Zlecenia tłumaczeń przysięgłych obejmują dyplomy, świadectwa, umowy, faktury, a nawet testamenty, czy dokumenty medyczne. Oczywiście tłumacz przysięgły realizuje także tłumaczenia zwykłe – korespondencje, instrukcje, rozmowy biznesowe, rozmowy telefoniczne.

Dla kogo pracuje tłumacz?  Oprócz zwykłych klientów zlecających tłumaczenie dokumentów, tłumacz przysięgły pozostaje również do dyspozycji niektórych organów państwa –  może zostać wezwany do tłumaczenia przysięgłego podczas rozpraw sądowych, zeznań na policji, czy w prokuraturze.

                                                                                                                  

Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego za nienależyte wykonanie tłumaczenie lub niewykonanie go tłumacz może zostać ukarany przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej naganą, upomnieniem, a nawet zawieszeniem praw do wykonywania zawodu.

Zlecając tłumaczenie przysięgłe warto korzystać z usług sprawdzonych biur tłumaczeń, które współpracują z doświadczonymi tłumaczami i dają nam gwarancję wysokiej jakości usług.

Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce definiuje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku.

 

Cennik tłumaczeń

Zleć tłumaczenie